انگور

انگور یاقوتی

 انگوری است زود رس, به رنگ قرمزبا حبه های ریز وخوشه های متراکم ,که بیشتر مصرف تازه خوری دارد. با توجه به زود رس بودن , تقریبا” اولین انگوری است که وارد بازار می شود.

انگور بی دانه (کشمشی)

این نوع انگور به فراوانی در ایران وجود دارد و به دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دیده می شود. این نوع بهترین از انگورها به شمار می رود، که هم برای مصرف تازه و هم برای تهیه شیره انگور و کشمش مناسب است.

انگور شانی یا شاهانی (سلطانی)

در بیشتر مناطق انگور خیز ایران وجود دارد و به دو رنگ سفید و قرمز تیره دیده می شود. برای تازه خوری و تهیه مویز (کشمش دانه دار) مناسب است. حبه های این نوع انگور پوست ضخیمی دارند و به همین دلیل می توان انگور شاهانی را تا مدتی نگه داری کرد.